Jdi na obsah Jdi na menu
 


Astma, nemoc mnoha tváří

25. 2. 2013

Může člověk (nelékař) sám odlišit astma od jiných dýchacích obtíží, např. od zápalu plic?
Astma, záchvatovité onemocnění spojené s dušností a především s neschopností vydechnout, může mít zcela typický průběh, takže člověk velmi jednoduše zkonstatuje, jestli má astma, nebo nemá. Jako každá nemoc, i astma může probíhat v ne zcela typické podobě.

Například dušnost se může projevovat v klidu s typickým záchvatem nad ránem (kolem čtvrté a páté hodiny ranní). Může se však projevovat pouze při námaze, tedy při takové námaze, při níž se člověk zadýchá (ale v tomto případě se zadýchává již po menší námaze a výraznějším způsobem).

Astma může mít ale také podobu chronického kašle, který trvá netypicky dlouho, řadu týdnů až měsíců, anebo přepadává člověka náhle, bez jakýchkoliv stop další infekce. Obvykle je průkaz astmatu dán objektivním vyšetřením, a to spirometricky. Lidově řečeno pacient vydechuje do určitého měřicího přístroje, který měří jak rychlost výdechu, tak celkovou kapacitu výdechu. U astmatu je pravidelně tato hodnota snížena a výdech zpomalený. Tento výsledek však může nastat i u jiných onemocnění plic a dýchacích cest. Souhrnně lze říci, že se v případě astmatu často setkávám s jasně stanovenou diagnózou, ale také se setkávám s potížemi, které ve skutečnosti mají astmatickou podstatu a nikdy jako astma diagnostikovány nebyly.

Proč se nejvíce astmatických záchvatů odehraje v noci, když je člověk paradoxně nejvíce v klidu?
Jak jsem se již zmínil, řada astmatických záchvatů probíhá nad ránem, a to proto, že podle orgánových hodin je právě tento čas dobou aktivity plic a tlustého střeva. Mezi pátou a sedmou hodinou přichází maximální aktivita střeva, mezi třetí a pátou hodinou je to aktivita plic. Jde především o aktivitu nervového systému ovládajícího dýchací cesty. Proto se v této době často odehrávají astmatické záchvaty. V noci se však mění účel funkce nervového systému. Víme, že mnohé nemoci včetně smrti přichází v noci, právě proto, že mozek naprosto mění svoji činnost.

Klasická medicína léčí astma kortikoidovými inhalátory, na něž je pak pacient mnohdy odkázán až do konce života. Čím se astma léčilo v minulosti, kdy ještě nebyla medicína na takové úrovni?
Lékaři mají v tomto případě velmi ulehčenou pozici, protože při chronických potížích s dýchacími cestami často podávají inhalační kortikoidy a léky roztahující průdušky (bronchodilatancia), což jsou zároveň i hlavní léky pro astmatiky. My přesto můžeme nalézt problémy, které pro nás mají charakter typický pro astma, ačkoli nikdy nebylo diagnostikováno.

Astmatici skutečně bývají odkázáni na kortikoidové inhalátory a musím říci, že v současné době se již inhalace těchto léků pokládá za natolik normální, že rodiče často zapomenou inhalaci kortikoidů uvést. Na moji výtku, že mi byla tato skutečnost zamlčena, často odpovídají: „Ani jsme si na to nevzpomněli, vždyť to dneska dělá každé druhé dítě, tak je to asi normální.“

 

Po inhalaci kortikoidů se obvykle zlepšují hodnoty spirometrie a samozřejmě subjektivně se těmto lidem uleví. Ačkoliv jde o lokální použití kortikoidů, mívá přesto při dlouhodobém užívání velmi negativní dopad jak na kvalitu kostí dotyčného člověka, tak také na funkci nadledvinek, stav imunity, má vliv na zadržování vody v organismu a hormonální funkce vůbec. To ovšem nebývá pacientům u lékaře nijak zvlášť zdůrazňováno.

 

Je z hlediska detoxikační medicíny nějaký rozdíl mezi astmatem alergickým a pozátěžovým?
Spojení astmatu a alergie není tak zcela jasné, jak je uváděno. Skutečnost je taková, že alergici se mohou postupně propracovat až k tzv. asthma bronchiale neboli průduškovému astmatu. Zároveň je znám například dermorespirační syndrom (člověk trpí atopickým ekzémem a v této souvislosti se u něj projeví i astma). Detoxikace přináší poměrně jednoznačné vysvětlení.

O těchto nemocech, ať už o alergiích, astmatu i atopickém ekzému, rozhoduje mozek. Konkrétně ta část mozku, kde se nachází centra problémů velmi blízko u sebe. Jestliže se mozek zatíží nějakým toxinem organického či anorganického původu anebo ložisky, velmi často je rozsah dopadu tohoto toxinu větší, tedy rámcově postihuje všechny příbuzné struktury určité oblasti. A to se stává v mozku, takže může zároveň být toxicky poškozeno centrum pro vznik alergie, centrum pro vznik astmatu, eventuálně centrum pro vznik atopického ekzému.

Z toho důvodu se tyto problémy vyskytují velmi často spolu, ale nemají ve skutečnosti nic moc společného. Astma se může vyskytnout naprosto bez alergie, alergie se může vyskytnout bez přítomnosti astmatu… Mohou se ale také objevit společně. Takový průběh bývá poněkud komplikovanější. Ona komplikovanost spočívá v tom, že zatímco samotné astma je způsobeno konstrikcí (sevřením průdušek), při alergii velmi často vzniká zánět sliznic dýchacích cest. Kombinuje-li se zánět s konstrikcí, je průběh nemoci velmi nepříjemný a závažnější. Samotný alergický stimul pak může celý astmatický záchvat rozjíždět. Není to však hlavní důvod k tomu, abychom hledali vždy spojení mezi těmito zdravotními problémy.

Astma je spojeno s okruhem plic. Které toxiny naměříte astmatikovi nejčastěji?
Astma vůbec nemusí být spojeno pouze s okruhem plic, ačkoli právě tento okruh je velice častý. Pro astma je však typický okruh jater, tedy játra, žlučník. Tento okruh ovládá právě zmíněná centra (např. pro alergii v mozku, ale také centra důležitá pro vznik astmatu). Velmi časté spojení s toxiny v okruhu plic je logické.

Astmatickými problémy je člověk stresován, pociťuje je v oblasti plic, a jak je známo, stresovaný orgán kumuluje toxiny. Ovšem dýchací okruh již bývá toxicky zatížen primárně a v dětském věku je to nejčastěji zatížený okruh ze všech okruhů pentagramu. Nelze říci, které toxiny jsou nejčastější. Obvykle se totiž u astmatického onemocnění vyskytuje celá řada z nich.

Pochopitelně se mohou vyskytnout mikrobiální ložiska, a to jak v centrech mozku, tak přímo v dýchacích cestách i v dalších strukturách nervového systému. Můžeme se setkat i s anorganickými toxiny, a to především s toxickými kovy. Astma je totiž onemocnění, při kterém vzniká elektrické dráždění a jak víme, pro kovy je typická elektrická vodivost s následným poškozením nervového systému. Můžeme se však setkat i s organickými toxiny, respektive se s nimi setkáváme zcela pravidelně. Jejich role v detoxikaci je ještě poněkud tajemná a mnohé detoxikační systémy s nimi vůbec nepočítají. Jsou však velice důležité.

Nervová tkáň může být poškozována nakonec i metabolickými toxiny, především toxiny vznikajícími v důsledku poruch metabolismu kravského kaseinu a pšeničného glutenu. Musíme tedy hledat druhy toxického zatížení a odstranit je.

Může se stát, že pacientovi s diagnostikovaným astmatem nenaměříte toxiny žádné? Jak potom probíhá detoxikace?
Pokud má člověk skutečně astma, nemůže se stát, že by v sobě neměl žádné toxiny. Má síla, mé přesvědčení, které vznikalo několik desítek let, pramení z toho, že každý zdravotní problém má svůj toxin. A ještě nikdy se mi nestalo, že bych tento toxin neobjevil a že bych určitý konkrétní toxin nemohl dát do souvislosti se zdravotním problémem.

Jaké jsou příčiny vzniku astmatu? Může to být například dlouhodobý stres?
Je známo, že hromadění toxinů vždy souvisí s lidskou psychikou a pochopitelně také s dispozicemi, které do velké míry rozhodují o lokalizaci těchto toxinů. Je-li astma v rodině, bude to znamenat, že i u některého z potomků hrozí nebezpečí hromadění toxických látek ve strukturách, které o astmatu rozhodují. Stres patří mezi emocionální problémy, dlouhodobý stres vyvolává chronický emocionální dyskomfort, obavy, strach, nejistotu.

Mnohdy je vyvolávajícím momentem asthma bronchiale infekce z dýchacích cest a plic. Znám klienty, u kterých astma propuklo po prodělaném zápalu plic. Je to pochopitelně opět stresové onemocnění pro určitý systém, toxiny, které produkují původci zápalu plic (viry, bakterie), jsou zároveň i toxiny, které mohou zhoršit celkové toxické zatížení právě tohoto systému.

Mnoho lidí zastává názor, že astma je pouze tělesným projevem lidské nesvobody, nemožnosti svobodně vydechnout, projevit se. Jaké emoce jsou s touto nemocí podle vás nejvíce spojeny?
Emocionální výklad každé nemoci, tedy i astmatu, je možný a řada lidí o něm hovoří. Z mé zkušenosti vyplývá, že nemá smysl rozebírat s klienty složitou emocionální podstatu problému. Smysl má umění vyhledat v té změti slov a vět o emocích jedno jediné, které bude pro dotyčného typické. Obecně platí, že takto nemocný člověk se nerad podřizuje nějakému režimu, systému, drilu. To skutečně bývá typické pro vznik astmatu. Postihuje to vlastně skoro všechny děti. Jenže ne všechny děti ten nedobrovolný přechod od svobody a obdivu k povinnostem, úkolům a disciplíně odnesou astmatem. Mnozí si z tohoto těžkého období odnesou třeba záněty dýchacích cest s poškozením imunity.

Dá se astma pomocí detoxikace trvale odstranit?
Ano, astma se dá pomocí detoxikace trvale odstranit. Lze říci, že u astmatika, který navštíví moji poradnu, vystupuji zcela suverénně. Sebevědomě mu říkám, že astma bude odstraněno, jestliže vydrží dobu, která je nutná pro odstranění všech toxinů z příslušných struktur. A myslím, že se mi to také vždy povedlo. Dnes máme detoxikaci astmatiků propracovanou do nejmenších detailů, takže o úspěchu nepochybuji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

astma?

(Emilie Sobková, 2. 11. 2013 15:17)

Čtu váš článek a po tváři mi stékají slzy. Stále se vracím k pasáži kde píšete, že astma může mít i podobu chronického kašle. Chronickým kašlem trpím již 15 let a žádný lékař mi nedovedl pomoci. Z počátku jsem byla léčena běžnými léky na kašel (stoptusin, bromexin, stodal atd.) Po přetrvávajících problémech mně byl diagnostikován reflux jícnu, poněvadž jsem měla často pálení žáhy, ale ani léky (omeprazon) mi nepomohly. Kašlu po ránu hned když vstanu a pak v průběhu celého dne, když jsem emočně rozrušena ať už pozitivně (smích) nebo negativně, při přechodu ze zimy do tepla, při příchodu z práce domů atd. Dále trpím nepřiměřeným "nafouknutím" břicha po jídle-hlavně když sním pečivo nebo něco sladkého.
Jak život plyne, střídá se u mne období rezignace s obdobím, kdy se chci zase s těmito neduhy poprat. Teď se chci poprat !!! a prosím Vás o pomoc pane doktore!!!

astma

(alžbeta spišiakova, 4. 9. 2013 11:27)

4ítala som Váš članok a som prekvapena že u nás na slovensku sa nezaoberaju tak ako Vy problemom astma len davaju sprej .Mám 70 rokov pracujem ako podnikatelka ale poslednu dobu asi 1/2 roka trpím astmov bola som na višetrení kde som dostala verdikt astma som zúfala lebo chcem ešte pracovať ale ubuda my sila a som stale viac ustata tak ako opisujete bolia ma pravde podobne ladviny alebo nadladvinky neviem mam sústavne hlien ktorý neviem vykašlať a dusím sa denne aj 10x čo je už moc som strhaná aľudia ma nepoznavaju len sa opitaju čo sa semnou deje prosím o pomoc nech to stojí čokolvek zašlem ak mate zaujem aj výsledok od lekara po vyšetrení prave teraz pred 4 dnami som bola v nemocnici na pohotovosti lebo som sa skoro zadusila je to strašný pocit a hlavne kašel spojený s hlienom preto prosím o pomoc ak je možná čím skôr veľmi pekne ďakujem som šťastná že som objavila Váš članok ,prosím o odpoveď a radu ak je možne aj o pomoc lebo to už asi dlho nevidržím Spišiaková moj imeil asodbetty@gmail.com

Re: astma

(Josef Jonáš, 2. 10. 2013 10:30)

Napište mi na jonas.recepce@seznam.cz adresu, pošlu Vám preparáty. Zdraví JJ

 

 

Kontakt

Joalis, s. r. o.

Orlická 9
130 00 Praha 3
Vinohrady

info@joalis.euArchiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 50605
Měsíc: 684
Den: 26